Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie

Budynek szkoły, źródło: www.olsztynska.mobi [06.11.2014]
Budynek szkoły, źródło: www.olsztynska.mobi [06.11.2014]
Data założenia: 1947 rok
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: technikum, szkoła zawodowa
Adres: 11-400 Kętrzyn
Karolewo 12

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie – szkoła średnia zawodowa o profilu rolniczym z siedzibą w Karolewie, w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora placówki pełni Ryszard Marek Kawczyński.

Historia

Początki kształcenia rolniczego w Karolewie sięgają 1947 roku. Wtedy to powołano Liceum Agrotechniczne II stopnia. Pierwszym kierownikiem placówki został mgr Jerzy Szulc. Następnie szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Rolniczych. Istniejący już Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie w styczniu 2003 roku przekształcono na Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie. Od 2008 roku ZSLiZ w Karolewie podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie znów funkcjonuje jako Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie, któremu od 2010 roku patronuje generał Franciszek Kamiński.

Oferta kształcenia

W czteroletnim technikum młodzież kształci się w zawodach:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa
 • technik agrobiznesu
 • technik architektury krajobrazu
 • technik rolnik

W trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej kształcenie odbywa się w dwóch kierunkach:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Kadra kierownicza

 • dyrektor - Ryszard Marek Kawczyński
 • wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego, wychowania i opieki - Małgorzata Hrycenko
 • wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego - Dariusz Chomka
 • kierownik praktycznej nauki zawodu - Adam Kołakowski
 • kierownik internatu - Genowefa Jasionek

Osiągnięcia

Uczniowie technikum zajęli I miejsce w kategorii wieniec w organizowanym w dniach 11-12 października 2014 roku w Pułtusku konkursie w ramach dożynek 2014 pt. "Promocja projektów realizowanych w ramach podejścia Leader: współpraca szkół rolniczych i LGD – uroczystości dożynkowe wydarzeniem kulturalnym regionu". Uczniowie przygotowali wieniec w formie ciągnika. Rywalizowali z przedstawicielami 44 szkół rolniczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Absolwenci

Szkoła prowadzi elektroniczny wykaz absolwentów za lata 1949-2014. Do znanych absolwentów szkoły należą m.in.

 • nauczyciel, a obecnie wójt gminy Kętrzyn - Sławomir Jarosik
 • wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Lidzbarku Warmińskim - Apolinary Zapisek
 • Irena Majchrowicz z domu Paulako (ur. 1931 r., absolwentka z 1951 r.) -profesor Akademii Rolniczej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) w Szczecinie.
 • Bronisław Kolator (absolwent z 1972 r.) - profesor na Wydziale Nauk Technicznych UWM w Olsztynie.
 • Aleksander Kolańczuk (ur. 1932 r., absolwent z 1951 r.) - dr nauk historycznych, wiceprezes Instytutu Południowo-Wschodniego w Przemyślu.
 • Edward Misiarczyk (ur. 1936 r. - zm. 2014 r., absolwent z 1954 r.) - współtwórca nowoczesnego chowu i hodowli indyków na Warmii I Mazurach, współtwórca i jeden z dyrektorów Olsztyńskich Zakładów Drobiarskich (do 1991 r.).

Ludzie związani ze szkołą

Ciekawostki

Po raz pierwszy w historii, w dniach 20-22 marca 2014 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie odbył się finał XVIII Edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tematyką tegorocznej edycji było "Żywienie u progu i schyłku życia".

Bibliografia

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie [06.11.2014]