Związek Gmin "Jeziorak"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Związek Gmin "Jeziorak"
Logo Związku Gmin Jeziorak.jpeg
Znak graficzny Związku Gmin "Jeziorak"
Przedmiot działalności: turystyka, ekologia, gospodarka odpadami
Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 32, 14-200 Iława
E-mail: biuro@zwiazekgmin.eu
Telefon: (89) 648 81 95
Strona internetowa: zwiazekgmin.eu

Związek Gmin "Jeziorak" – podmiot z siedzibą w Iławie powołany do wykonywania zadań publicznych. Posiada osobowość prawną. Organem stanowiącym i kontrolnym jest Zgromadzenie, na czele którego od 2013 r. stoi Janusz Więcek. Organem wykonawczym jest Zarząd kierowany od 2013 r. przez Krzysztofa Pietrzykowskiego.

Informacje ogólne

Związek Gmin "Jeziorak" z siedzibą w Iławie został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych 10 czerwca 1996 r. Pierwszy Statut Związku ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego nr 25 z 5 lipca 1996 r. (poz. 281). Kolejne zmiany ogłaszane były w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 120 z 14 listopada 2001 r. (poz. 1679), nr 93 z 11 lipca 2006 r. (poz. 1560).

W skład Związku wchodzą 4 gminy: gmina miejska Iława, gmina wiejska Iława, gmina miejsko-wiejska Kisielice i gmina miejsko-wiejska Susz.

Związek położony jest w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i zajmuje obszar 872 km2. Pod koniec 2008 r. zamieszkiwany był przez 57 891 osób.

Obszar Związku Gmin "Jeziorak" z wyróżniającymi go walorami przyrodniczymi Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego jest jednym z najatrakcyjniejszych terenów w Polsce. Jeziora, lasy, unikalne formy krajobrazowe, rzadko występujące rośliny i zwierzęta to wielki potencjał tego regionu. Wśród jezior dominującą rolę odgrywa jedno z najbardziej malowniczych jezior w Polsce – Jeziorak. Jest to szóste co do wielkości, a zarazem najdłuższe jezioro w Polsce. Posiada dobrze rozwiniętą linią brzegową z licznymi zatokami, półwyspy i wyspy.

Związek Gmin "Jeziorak" wykonuje zadania własne gmin zrzeszonych przekraczające ich możliwości organizacyjne, a w szczególności:

 • promuje walory turystyczne z uwzględnieniem szczególnych walorów krajobrazowych jeziora Jeziorak, jego zlewni oraz pozostałych obszarów Związku
 • prowadzi i wspiera wspólne inwestycje komunalne, turystyczne oraz te z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności dotyczące:
  • organizacji punktów odbioru odpadów stałych nad brzegami jeziora Jeziorak i jego zlewiska (rzeka Iławka, Jezioro Ewingi)
  • budowy systemów sanitarnych odprowadzających lub oczyszczających ścieki sanitarne, technologiczne i deszczowe ze zlewni jeziora Jeziorak Duży i Jeziora Ewingi oraz pozostałych jezior i ich zlewni znajdujących się na terenie Związku
  • organizacji wszelkich form turystyki
 • organizuje i tworzy warunki do rozwoju i aktywności wsi
 • pozyskuje krajowe i zagraniczne środki finansowe
 • inicjuje tworzenie kompleksowej infrastruktury społecznej, gospodarczej i technicznej
 • wspiera rozwój gospodarczy gmin zrzeszonych w Związku
 • współdziała w rozwiązywaniu problemów bezrobocia
 • prowadzi badania i studia oraz opracowuje dokumenty strategiczne itp.
 • współpracuje z organizacjami, stowarzyszeniami, administracją itp.
 • informuje i edukuje społeczność lokalną w zakresie dziedzin należących do zakresu działania Związku
 • opiniuje w zakresie potrzeb ochrony środowiska plany przestrzennego zagospodarowania miast i gmin i inne projekty aktów prawa miejscowego i przepisów gminnych dotyczących przedmiotu działań Związku

Struktura organizacji

Organami Związku są: Zgromadzenie oraz Zarząd Związku.

W skład Zarządu wchodzą:

Zgromadzenie Związku tworzą:

Dane kontaktowe

Związek Gmin "Jeziorak"
ul. Henryka Sienkiewicza 32, 14-200 Iława
tel./fax (89) 648 81 95
zwiazekgmin.eu e-mail: biuro@zwiazekgmin.eu

Bibliografia

Związek Gmin "Jeziorak" [9.12.2013]
Statut Związku Gmin "Jeziorak".