Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

Budynek Ośrodka w Olsztynie.Źródło: www.old.oswnies.olsztyn.pl [11.06.2014]
Budynek Ośrodka w Olsztynie.
Źródło: www.old.oswnies.olsztyn.pl [11.06.2014]
Data założenia: 14 maja 1970 r.
Poziom szkoły: podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. M. Grzegorzewskiej 6, 10-048 Olsztyn
Patron: Maria Grzegorzewska


Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Olsztynie. Dyrektorem Ośrodka jest mgr Stanisława Krystyna Wyrzykowska.

Historia

14 maja 1970 r. zarządzeniem Kuratora Okręgu Szkolnego powołano Państwowy Zakład Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olsztynie. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się dopiero w styczniu 1971 r., w budynkach Zakładu znajdujących się przy ul. Okopowej (dzisiejszej ul. M. Grzegorzewskiej). Placówka początkowo borykała się z brakiem odpowiednich podręczników i pomocy szkolnych. W kolejnych latach działalności Ośrodka powstały klasopracownie, świetlice, boisko szkolne i plac zabaw. Uczniowie Ośrodka uczestniczyli w zawodach sportowych, konkursach plastycznych i tanecznych. Przy szkole działał zespół taneczny oraz koło fotograficzne. Wychowankowie Ośrodka zdobyli także wiele nagród, wyróżnień lokalnych i ogólnokrajowych.
Uwieńczeniem dziesięcioletniej działalności placówki było nadanie jej imienia Marii Grzegorzewskiej oraz sztandaru. Od 1980 r. Ośrodek rozpoczął także współpracę z Georgiem Dietrichem, w ramach której co roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbywa się spotkanie wychowanków z przedstawicielami mieszkańców Offenburga.
W 1999 r. w wyniku reformy oświaty doszło do zmiany struktury Ośrodka. Obecnie przy placówce działają:

W 2011 r. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących obchodził 40-lecie istnienia. Z okazji święta zorganizowano uroczystości jubileuszowe.

Cele i zadania

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie na poszczególnych poziomach kształcenia.

Działalność wychowawczo-dydaktyczna i program ośrodka

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących realizowany jest obowiązujący program kształcenia dla poszczególnych poziomów szkół. W placówce prowadzone są także zajęcia dodatkowe i specjalistyczne. Wśród zajęć specjalistycznych znajdują się:

 • gimnastyka korekcyjna
 • logopedia
 • wychowanie słuchowo-werbalne
 • nauka pływania
 • EEG Biofeedback
 • grupy wsparcia dla wychowawców i nauczycieli
 • integracja sensoryczna

Przy Ośrodku działają również kółka przedmiotowe i kółka zainteresowań:

 • koło turystyki pieszej i rowerowej
 • koło teatralne
 • szkolne koło sportowe
 • szkolne koło sportowe klas IV-VI
 • mini pantomima – Smyk
 • koło majsterkowicza
 • koło plastyczne
 • koło teatralne – Pajacyki
 • koło matematyczne
 • koło geograficzne
 • koło języka angielskiego
 • koło gastronomiczne
 • koło informatyczne
 • koło historyczne

Kadra pedagogiczna

Wicedyrektorzy:

 • wicedyrektor Ośrodka do spraw dydaktycznych i dyrektor szkoły – Teresa Małgorzata Wasilewska
 • wicedyrektor do spraw opieki i wychowania – Jolanta Lubkiewicz

Nauczyciele:

 • Małgorzata Bartniczuk
 • Barbara Brzezicka
 • Dorota Buczyńska
 • Małgorzata Celler
 • Bożena Chojnacka
 • Marzena Chwilczyńska
 • Milena Chyczewska
 • Monika Dreger
 • Katarzyna Dudko
 • Joanna Grzelczak
 • Iwona Jaśkiewicz
 • Danuta Jędryszczak
 • Zbigniew Kandybowicz
 • Sylwia Karpiniak
 • Marcelina Kopówka
 • Ewelina Kotowicz
 • Jadwiga Kuzimska-Malcharek
 • Danuta Maciukiewicz
 • Iwona Majewska
 • Grażyna Martynowska
 • Wiesława Michałowska–Nowak
 • Ewa Miller
 • Małgorzata Miszkowska
 • Iwona Niedzielska
 • Anna Niska
 • Nowicka Nowicka
 • Katarzyna Olesinkiewicz
 • Tadeusz Olędzki
 • Magdalena Panasik
 • Marta Punda
 • Ewa Sanojca
 • Magdalena Sarnacka
 • Artur Skuratko
 • Teresa Wasilewska
 • Małgorzata Wojciechowska
 • Teresa Wychadańczuk
 • Joanna Zadrożna
 • Monika Zielińska

Internat:

 • Joanna Amielańczyk
 • Beata Bałdyga
 • Grzegorz Bujko
 • Aneta Gregor-Stocka
 • Alina Jarmołowicz
 • Maria Kamieniak
 • Henryk Klimek
 • Jolanta Loret
 • Jolanta Lubkiewicz
 • Elżbieta Łapińska
 • Edyta Maciejko
 • Dorota Marzewska
 • Małgorzata Mirczyńska
 • Danuta Niklewska
 • Bożena Pająk
 • Jadwiga Rodziewicz
 • Bożena Rowińska
 • Teresa Rutkowska-Wojciechowska
 • Krystyna Skuratko
 • Iwona Solecka
 • Małgorzata Sołysiak
 • Aleksandra Szczyglińska
 • Piotr Szmitkowski
 • Elżbieta Szymańska
 • Halina Świątecka
 • Jolanta Wasilewska-Bedra

Osiągnięcia

Wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących co roku uczestniczą w konkursach i olimpiadach. Uczniowie placówki otrzymali m.in. następujące nagrody i wyróżnienia:

 • I i III miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Literaturze w Poznaniu w 2014 r.
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach 2011-2013
 • I miejsce w XXXVI Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym dla Uczniów Gimnazjów dla Niesłyszących i Niedosłyszących w Łodzi w 2013 r.
 • I miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Udzielania Pierwszej Pomocy dla Młodzieży Niesłyszącej w Szczecinie w 2013 r.,
 • II miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie Znajomości Języka Angielskiego we Wrocławiu w 2011 r.

Bibliografia

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie [11.06.2014]

OSWNIES Szkolnictwo [11.06.2014]