Eksport towarów drzewnych i meblarskich

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Eksport towarów drzewnych i meblarskich – przemysł drzewny jest jednym z głównych filarów polskiej gospodarki. Udział przemysłu drzewnego w całym polskim eksporcie w 2008 r. wynosił 10,20%, a w 2009 r. 10,93%. Przemysł drzewny i meblarski odgrywa również dominujące znaczenie w gospodarce Warmii i Mazur.

Znaczenie dla regionu

Przemysł drzewny i meblarski jest gospodarczą wizytówką regionu. Generuje on wysoki udział w wartości sprzedanej przemysłu oraz w zatrudnieniu. Dodatkowo branża ta jest silnie zorientowana na eksport. Jako bardzo silna gałąź warmińsko-mazurskiej gospodarki przyciąga inwestorów zagranicznych, głównie napływ kapitału francuskiego, holenderskiego, niemieckiego, szwedzkiego. Województwo warmińsko-mazurskie posiada korzystne warunki do funkcjonowania przedsiębiorstw z branży drzewnej. Czynnikami sprzyjającymi prowadzeniu działalności w tej branży są: odpowiedni klimat, duża powierzchnia lasów, bazy surowców własnych, rozwinięta infrastruktura techniczna oraz położenie w sąsiedztwie województw z dużymi kompleksami leśnymi, pozwalające na współpracę producentów i kooperantów.

Region warmińsko-mazurski zajmuje czołowe miejsce w Polsce pod względem pozyskiwania drewna (powyżej średniej krajowej) oraz eksportu mebli i wyrobów stolarskich (około 15% produkcji krajowej). Na terenie województwa funkcjonuje wiele zakładów specjalizujących się w branży drzewnej lub z nią związanych (liczne tartaki, zakłady meblarskie). Terytorialnie największe skupiska firm przemysłu meblarskiego koncentrują się w powiatach: iławskim, działdowskim, piskim, elbląskim i olsztyńskim. Produkowane na Warmii i Mazurach okna i drzwi cechują się wysoką jakością i konkurencyjnymi cenami, co sprawia, że zarówno wielkość popytu krajowego, jak i zagranicznego (przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej) kształtuje się na wysokim poziomie.

Przedsiębiorstwa eksportowe i ich rynki zbytu:

Niemcy, Szwajcaria, Ukraina, Węgry, Czechy, Słowacja, Białoruś

Litwa, Niemcy, Norwegia, Łotwa, Rosja

  • Fabryka Mebli Stolpłyt Sp. z o.o. / Wójcik Fabryka Mebli Sp. z o.o. (Elbląg)

Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Czechy, Chorwacja, Polska, Słowacja, Ukraina

  • Fabryka "SKLEJKA-PISZ" SA (Pisz)

ponad 25 krajów na świecie, m.in.: Niemcy, Francja

Niemcy, Francja, Austria, Włochy, Słowacja, Czechy, Litwa, Łotwa, kraje skandynawskie

  • LIBRO Marek Liberacki (Lubawa)

Niemcy

  • Mazurskie Okna (Olsztyn)

kraje Unii Europejskiej

Niemcy, Rumunia, Bułgaria

Szwecja, Norwegia, Ukraina, Rosja

Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja, USA, Szwecja, Łotwa, Estonia, Chorwacja, Ukraina, Holandia, Finlandia

Bibliografia

Możliwości eksportowe województwa warmińsko-mazurskiego, [Katalogi eksportowe z lat 2009, 2010, 2011, 2012], Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie.