Fabian Emmerich

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Fabian Emmerich

Data i miejsce urodzenia 1477 r.
Pieniężno
Data i miejsce śmierci 26 października 1559 r.
nieznane

Fabian Emmerich (ur. 1477 r. w Pieniężnie – zm. 26 października 1559 r.) – duchowny rzymskokatolicki, kanonik dobromiejski, lekarz kapitulny.

Życiorys

Informacje o wczesnym okresie jego życia (poza miejscem urodzenia) pozostają do dzisiaj nieznane.

Był związany z najważniejszymi ośrodkami administracji kościelnej na Warmii: Pieniężnem, Lidzbarkiem Warmińskim, Olsztynem i Fromborkiem.

W 1528 r. wyjechał na zaproszenie jednego z biskupów do Rewala. Jako człowiek w podeszłym wieku korzystał z pomocy koadiutora. Od 1 października 1550 r. był to Samson z Woryn (Woraina).

Szkoła i wykształcenie

W 1505 r. odbywał studia w Wiedniu oraz studia medyczne na innym, nieokreślonym bliżej uniwersytecie. Po powrocie na Warmię został lekarzem biskupa i kanoników z Fromborka.

Działalność

Był wikariuszem w Lidzbarku Warmińskim. Z pewnością już od 13 lipca 1509 r. sprawował probostwo w tamtejszym kościele św. Piotra i Pawła. Dwa lata później, w 1511 r., został przyjęty do grona kanoników dobromiejskich, chociaż mieszkał w Dobrym Mieście najprawdopodobniej dopiero po 15 sierpnia 1530 r. W kwietniu i w maju 1513 r. pełnił funkcję kapelana na zamku w Olsztynie. W 1515 r. został proboszczem w parafii w Sątopach. W okresie od 12 sierpnia 1523 do 30 października 1532 r. działał na terenie parafii w Pieniężnie. Tam też był dziekanem.

Od 20 września 1537 r. przez następnych sześć lat działał na terenie Fromborka, gdzie był notariuszem i wikariuszem w katedrze. 2 maja 1547 r. objął kanonię katedralną we Fromborku, nieobsadzoną po śmierci P. Płotowskiego. Od 1530 r. był też honorowym kanonikiem dobromiejskim.

Wyróżnił się podczas obrony Dobrego Miasta przed wojskiem wielkiego mistrza Albrechta. Cieszył się uznaniem jako lekarz o specjalności okulistycznej, co zostało uwiecznione na jego płycie nagrobnej w katedrze fromborskiej.

Ciekawostki

Przyjaźnił się z Mikołajem Kopernikiem, z którym dzielił zainteresowanie medycyną. Był ceniony przez Feliksa Reicha. Od obu otrzymał kilka książek. Sam też zgromadził pokaźną bibliotekę, której część ocalała w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali w Szwecji.

Bibliografia

Artykuły zaprzysiężone biskupa warmińskiego Tiedemanna Giese, Frombork 25 I 1549, W: Sztorc Alojzy: Dominium Warmińskie 1243-1772, Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii, Olsztyn, Pojezierze, 1990, s. 438-439.
Birch-Hirschfeld Triller Anneliese, Kanonicy dobromiejscy do 1520 r. i 1772-1811, W: Słownik biograficzny kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście, Olsztyn 1999, „Hosianum”, s. 14.
Borawska Teresa, Słownik biograficzny kapituły warmińskiej, Olsztyn 1996, s. 53-54.