Natura 2000 Ostoja Radomno

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obszar Natura 2000 Ostoja Radomno

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" - przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280035
Powierzchnia 929,4 ha
Status obszaru Projektowany SOOS, zgłoszony do Komisji Europejskiej.
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Ostoja Radomno
Obszar Natura 2000 Ostoja Radomno
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Ostoja Radomno
Obszar Natura 2000 Ostoja Radomno
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Obszar Natura 2000 Ostoja Radomno – specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS).

Ogólny opis obszaru

Obszar położony jest na terenie gminy wiejskiej Iława, w powiecie iławskim oraz gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie w powiecie nowomiejskim. Ostoja obejmuje duży kompleks leśny. Dominują tu zbiorowiska leśne w mozaice z jeziorami i zabagnieniami, położonymi w rynnach i zagłębieniach polodowcowych. Obiekt znajduje się w północno-wschodniej części Pojezierza Brodnickiego. Teren jest zróżnicowany, występują tu zarówno pagórki i wzgórza morenowe z pojedynczymi kemami, jak i płaskie lub pofalowane sandry.

Przez jeziora Lonken (Łąckie, Brzozy) i Radomno przepływa niewielka struga Radomno. Jeziora w ostoi należą do jezior eutroficznych. Są to: Radomno, Czerwone, Głębokie, Zgniłek, Lonken. Do jezior dystroficznych należą: Kociołek, Miałkie i jeziorka na wschód od Smolnik.
Ostoja położona jest w pobliżu Iławy i prowadzi przez nią szlak turystyczny. Elementem kulturowym jest drewniany most łączący Ostrów (leśniczówka) ze wsią Radomno. W pobliżu na jeziorze jest wyspa z wczesnośredniowiecznym grodziskiem.

Walory przyrodnicze

Do głównych walorów tego obszaru należy obecność 12 podtypów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Są to m.in.:

  • torfowisko niskie – mechowisko (kod 7230-3)
  • torfowiska wysokie (kod 7110-1) i przejściowe (kod 7140-1)
  • ciepłolubne murawy napiaskowe (kod 6120)

W kompleksie leśnym dominują grądy lub bory mieszane. Z grupy leśnych cennych siedlisk występują tu: grądy subatlantyckie z dużym udziałem buka (kod 9160-1), kwaśne buczyny (kod 9110-1), łęgi jesionowo-olszowe (kod 91E0-3), fragmenty podgórskich łęgów jesionowych (kod 91E0-5), bory (kod 91D0-2) i brzeziny bagienne (kod 91D0-1).
Na terenie ostoi występują liczne gatunki roślin i zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Są to m.in. lipiennik Loesela, sierpowiec błyszczący, bóbr, wydra, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, zalotka większa, czerwończyk nieparek.
Wśród gatunków z czerwonych list występują: turzyca dwupienna, turzyca bagienna, wełnianka delikatna, gwiazdnica grubolistna, mszar nastroszony, błotniszek wełnisty, błyszcze włoskowate, torfowiec brunatny, nastroszek kędzierzawy i rzęsienica kutnerowata. Odnotowano liczne populacje storczyków, w tym kruszczyka błotnego, listery jajowatej, kukułki Fuchsa i kukułki krwistej.

Cel ochrony

Podstawowym celem ochrony jest zachowanie torfowisk, zbiorników wodnych i grądu subatlantyckiego.

Istniejące formy ochrony

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy (17 472,4 ha).

Zobacz też

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [10.12.2014]
obszary.natura2000.org.pl [10.12.2014]

Bibliografia

Szczepański M., Załuski T., Lewandowski K., Ciecierska H., Ostoja Radomno, [W:] Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, red. Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata, Olsztyn 2009, s. 238-240.

Galeria zdjęć