Rezerwat Czarnówko

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Rezerwat przyrody Czarnówko

Rodzaj rezerwatu leśny
Państwo  Polska
Data utworzenia 2014
Powierzchnia 32,15 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rezerwat przyrody Czarnówko
Rezerwat przyrody Czarnówko
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rezerwat przyrody Czarnówko
Rezerwat przyrody Czarnówko
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Rezerwat przyrody Czarnówko – rezerwat utworzony w 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r., poz. 1280). Jest najmłodszym, 111. rezerwatem leżącym w województwie warmińsko-mazurskim. Obszar chroniony znajduje się w obrębie Puszczy Rominckiej, na terenie gminy Gołdap. Zajmuje powierzchnię 32,15 ha.

O rezerwacie

Powołano go w celu zachowania fragmentu borealnej świerczyny bagiennej, boru sosnowego bagiennego oraz torfowiska wysokiego ze stanowiskami rzadkich i zagrożonych gatunków roślin.

Rośliny

Na objętym ochroną obszarze występuje wiele rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, w tym reliktów epoki lodowcowej. Rośnie tu manna litewska – trawa, której jedyne w kraju stanowisko stwierdzono w Puszczy Rominckiej.

Obszar ten jest głównym miejscem występowania w północno-wschodniej Polsce turzycy skąpokwiatowej. Rosną tam również: turzyca szczupła, turzyca życicowa, fiołek torfowy, listera sercowata oraz wroniec widlasty.

Ciekawostki

W pobliżu rezerwatu Czarnówko znajdują się już trzy inne: Rezerwat Boczki z dobrze zachowanymi zespołami grądów, świerczyn, łęgów, olsów i borów bagiennych, Rezerwat Czerwona Struga, w którym występuje cenna paproć pióropusznik strusi, oraz torfowiskowy rezerwat Mechacz Wielki.

Bibliografia

parkikrajobrazowewarmiimazur.pl [09.02.2015]

Galeria zdjęć