Rzeka Wkra

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wkra

Lokalizacja Europa
 Polska
Źródło Nidzica
155 m n.p.m.Łyna. [dostęp 2011-09-20].
Ujście Narew
Nowy Dwór Mazowiecki
Długość 249 km km
Powierzchnia zlewni 5322 km2 km²
Największe dopływy Łydynia, Sona, Nasielna, Mławka i Płonka

Rzeka Wkra – rzeka ma źródło w okolicach miasta Nidzica i dalej płynie przez północno-wschodnią Polskę. Za miejscowością Pomiechowo rzeka Wkra uchodzi do Narwi.

Położenie w województwie warmińsko-mazurskim

Nida wypływa na wysokości około 186 m n.p.m., na północy od wsi Szkotowo, na wschodzie od Jeziora Szkotowskiego, w błotach u stóp Góry Zamkowej, około 10 km na północny-zachód od Nidzicy.

Bieg rzeki

Bieg rzeki Wkry podzielony jest na trzy odcinki o różnych nazwach:

  • górny bieg – Nida, od źródeł do ujścia Szkotówki
  • środkowy bieg – Działdówka, od ujścia Szkotówki do ujścia Swojęcianki
  • dolny bieg – Wkra, od ujścia Swojęcianki do ujścia do Narwi.

Od źródeł płynie na południowy-wschód, a następnie na południowy-zachód. Szkotówka, największy dopływ Nidy, uważany za jeden z cieków źródłowych, wypływa na wysokości około 186 m n.p.m. z południowego krańca Jeziora Szkotowskiego, we wsi Szkotowo i płynie ku południu. Łączy się z Nidą na wysokości 152 m n.p.m., około 5 km powyżej Działdowa.
Działdówka płynie przez Wzniesienia Mławskie szeroką (około 3 km) doliną do wsi Biernaty i Nowy Dwór, po czym skręca na południe i dalej płynie w głębokiej i wąskiej (do 1 km) dolinie do Poniatowa. Od Poniatowa do Radzanowa dolina szeroka, niewyraźna, podmokła.
Od wsi Lubowidz płynie już jako Wkra na południowy-wschód, utrzymując ten kierunek do ujścia (z odchyleniem południkowym między Strzegowem a Glinojeckiem). W dolnym biegu, od ujścia Ładyni, Wkra płynie przez Wysoczyznę Ciechanowską, na granicy z Wysoczyzną Płońską. W jej obrębie Wkra silnie meandruje, podcinając zbocza dolin. Około 10 km przed ujściem płynie skrajem Lasów Pomiechowskich. Ujście na wysokości około 69 m n.p.m. w obrębie Kotliny Warszawskiej.
Jest czystą rzeką o charakterze nizinnym, płynącą głównie przez kręte tereny łąkowe, od czasu do czasu zmieniające się w lasy porastające nawet kilkumetrowe burty. Atrakcyjności dodają jej liczne jazy, elektrownie i młyny (czynne lub zniszczone), kamieniste bystrza i malownicze, złociste płycizny niekiedy poprzecinane różnej wielkości wysepkami.
Główne dopływy prawostronne:

Główne dopływy lewostronne:


Przyroda

Nad rzeką żyje wiele gatunków zwierząt. Z większych ssaków wodnych można tu spotkać bobry i wydry. Głównymi gatunkami ryb jakie występują na większości odcinków Wkry, są: boleń, brzana, leszcz, kleń, jaź, szczupak, okoń, płoć, certa, świnka, ukleja i kiełb. W celu przywrócenia równowagi ekologicznej przeprowadzono rewitalizację rzeki Nidy (górnej Wkry) w powiecie nidzickim.

Znaczenie

Wkra stanowi szlak kajakowy. W miejscowościach Sochocin, Sobieski, Joniec są przystanie kajakowe i wypożyczalnie kajaków.

Bibliografia

wikipedia.org [21.12.2014]
kajaki-wkra.com [21.12.2014]
wkra-fishing.pl [21.12.2014]
Raport z rewitalizacji rzeki Nidy [21.12.2014]
rzekipolski.info [21.12.2014]