Sektory kluczowe

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Sektory kluczowe - za sektory kluczowe w województwie warmińsko-mazurskim uznawane są sektory, które ze względu na posiadany potencjał mają znaczne możliwości rozwoju i stwarzają naturalne warunki do promowania ich wśród potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych.

Znaczenie dla regionu

Za sektory kluczowe w województwie warmińsko-mazurskim uznawane są:

Zakłady z branży drzewnej zlokalizowane na terenie województwa:

Zakłady z branży rolno-spożywczej zlokalizowane na terenie województwa:

Zakłady produkujące maszyny i urządzenia zlokalizowane na terenie województwa:

Zakłady z sektora nautycznego zlokalizowane na terenie województwa:

W województwie warmińsko-mazurskim duże znaczenie ma przemysł budowlany, w tym sektor stolarki otworowej, energetyka odnawialna, a także produkcja wyrobów z gumy.

Największe przedsiębiorstwa w sektorze stolarki otworowej to:


Największym producentem wyrobów z gumy jest Michelin Polska S.A. Sp. z o.o.

  • fabryka - 3 zakłady produkcyjne (Zakład Opon Osobowych i Dostawczych, Zakład Opon Ciężarowych, Zakład Opon Rolniczych),
  • 3 zakłady produkcji komponentów (Zakład Kordów, Zakład Form, Zakład Półfabrykatów), Nowoczesne Biuro Konstrukcyjne, Centrum Logistyki oraz Grupa Serwisów).

Bibliografia

Perspektywy rozwoju kluczowych sektorów województwa warmińsko-mazurskiego. Raport z badań, M. Juchniewicz, U. Tomczyk, D. Śledź, T. Toczyński, J. Byczkowska-Ślęzak, Olsztyn.
investinwarmiaandmazury.pl