Szlak Świętej Warmii

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
98-baner-750.png
Logo Szlaku Świętej Warmii
Przewodnik Szlaku Świętej Warmii
Miasta Szlaku Świętej Warmii

Promujący region, nieznakowany szlak turystyczno-pielgrzymkowy opracowany w Starostwie Powiatowym w Olsztynie wiosną 2020 roku obejmujący szesnaście „stacji”: lokalne sanktuaria oraz miejsca związane z ludźmi i historią biskupiego księstwa warmińskiego.

Założenia

Jednym z założeń nowej strategii marketingowej opracowanej jesienią 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Olsztynie było oparcie działań promocyjnych na haśle: Warmia jest miła… – wykorzystującym słowa hymnu regionu O Warmio moja miła autorstwa Marii Paruszewskiej, …i niespieszna – w listopadzie tego roku Powiat został członkiem wspierającym międzynarodowej sieci Cittaslow, Miast Dobrego Życia. Stąd też marką wiodącą wykorzystywaną w działaniach marketingowych stała się WARMIA. Wiązało się to z przyjętym w strategii celem, jakim miała być integracja działań powiatów warmińskich: braniewskiego, lidzbarskiego oraz olsztyńskich (grodzkiego i ziemskiego) w zakresie wspólnego opracowywania koncepcji oraz realizacji i współfinansowaniu promocji turystycznej regionu opartej na wykorzystaniu historii oraz dziedzictwa kulturowego regionu. Pierwszym dużym przedsięwzięciem zrealizowanym w ramach tej strategii był – Szlak Świętej Warmii (→ Święta Warmia), przygotowany przez Powiat Olsztyński wiosną 2020 roku, a którego promocja rozpoczęła się 1 czerwca.[1] Szlak… tworzy szesnaście „stacji” obejmujących nie tylko mniej lub bardziej znane sanktuaria (Święte miejsca Warmii), ale także miejsca związane z ludźmi i historią biskupiego księstwa warmińskiego. Pierwsza z nich to Bałdy, Wrota Warmii, przez które z Warszawy przybywali do swojej diecezji kolejni biskupi warmińscy. Następnie są: Gietrzwałd, Olsztyn, Głotowo, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Stoczek Klasztorny, Bisztynek, Reszel, Święta Lipka, Tłokowo, Krosno, Chwalęcin, Pieniężno i Frombork. Kończy się w Braniewie – pierwszej historycznej stolicy regionu. Dlatego propozycja łosiery (co w gwarze warmińskiej oznacza pielgrzymkę) tą trasą nie jest kierowana wyłącznie do pielgrzymów licznie odwiedzających sanktuaria maryjne w Gietrzwałdzie czy Świętej Lipce. Odnosi się do całego segmentu tzw. turystki religijnej, która obejmuje także podróżników, których spotkania z kulturą duchową i materialną regionu wynikają z ciekawości, z chęci zobaczenia miejsc, o których kiedyś czytali lub słyszeli.

Promocja

W swoich działaniach promocyjnych Powiat Olsztyński postawił na niestandardowe narzędzia z wykorzystaniem wielu kanałów dystrybucji. Strategia zakłada bowiem współpracę z różnymi lokalnymi partnerami, zarówno pozostałymi „powiatami warmińskimi”, jak i leżącymi na szlaku samorządami gminnymi, mediami, jak i przedsiębiorcami. Podstawą działań marketingowych był opracowany przez pracowników działu promocji książkowy przewodnik po szlaku. [2] Nie jest to jednak klasyczny bedeker, ale rodzaj opowieści o historii regionu, ważnych postaciach z nim związanych, legendach, dla których punktem wyjścia jest architektura sakralna poszczególnych stacji. W odcinkach był on drukowany na łamach Gazety Olsztyńskiej. We współpracy z lokalną firmą producencką powstała też jego wersja dźwiękowa w postaci audiobooka w wersji mp3. Przewodnik był też podstawą scenariusza dla 17-odcinkowego cyklu audycji przygotowanych i emitowanych latem 2020 roku przez olsztyński oddział TVP. Wszystkie materiały multimedialne zgromadzone zostały na dedykowanej szlakowi stronie internetowej: szlakswietejwarmii.pl. Ważną rolę w planie promocji odgrywały również działania Public Relations, prowadzone we współpracy z lokalnymi mediami – przy współudziale lokalnych samorządów z terenu całej historycznej Warmii – nie tylko powiatu olsztyńskiego czy samego miasta Olsztyn. Obejmowały i obejmują one nie tylko dystrybucję informacji poprzez „klasyczne” media, ale przede wszystkim poprzez ich wymianę za pośrednictwem mediów społecznościowych różnych ich użytkowników. Niekonwencjonalne są też niektóre gadżety promujące szlak, m.in. wyprodukowane przez lokalnych przedsiębiorców Warmiński Chleb Pielgrzyma, Warmińskie Piwo Łosierowe, Sublimat winny Mikołaja Kopernika itp., wpisujące się w idee „turystycznej pielgrzymki” i wykorzystujące layout i logo projektu (oparte na pracach Anastazji Fietisowej, białoruskiej malarki, autorki wielu prac poświęconych regionowi).

Szlak Świętej Warmii to pierwszy kompleksowy projekt promocji tego subregionu, nadal pozostającego w cieniu Mazur, czego najlepszym przykładem była akcja promocyjna „Mazury cud natury”, realizowana w latach 2009-2011 przez władze samorządowe województwa za kwotę prawie 2,5 mln złotych. Między innymi przez takie działania przybywający do regionu turyści w zdecydowanej większości nie wiedzą, że Warmia stanowi oddzielną krainę – „nie leży na Mazurach”.[3] Tak jak i w powszechnej świadomości obecnych mieszkańców regionu nie funkcjonuje pojęcie ani „Świętej Warmii”, ani poczucie zamieszkiwania w Prusach. Jeszcze obecnie dla wielu Warmiaków i Mazurów w drugim i trzecim pokoleniu jest to kraina mało znana. „Warmia, aczkolwiek można mówić o tym subregionie tylko w kategoriach historycznych, bo pod względem administracyjnym jest niemożliwa do wyodrębnienia [4], może stanowić przedmiot tzw. polityki terytorialnej zainicjowanej przez UE. Przeszłość Warmii: dorobek materialny, naukowy, duchowy, organizacyjno-administracyjny i kulturowy może być ‘lokomotywą koniunktury’ obecnie i w przyszłości” [5]. Problem nie tylko jego turystycznej promocji jest jednak zdecydowanie szerszy, dotyczy bowiem strategii rozwoju województwa. Dokument przyjęty przez radnych sejmiku 25 czerwca 2013 roku [6] jako tzw. inteligentne specjalizacje regionu, wskazuje: ekonomię wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo. Pominięto więc zupełnie rozwój turystyki – jako jednego z wiodących działów gospodarki regionu, mimo iż autorzy tego opracowania widzieli w jego bogactwie kulturowym jedną z jego mocniejszych stron. Niewiele w tym zakresie wniosła nowelizacja Strategii dokonana w lutym 2020 roku [7]. A dziedzictwo historyczne regionu to wartość oraz atrakcja turystyczna, a tym samym gospodarcza i ekonomiczna.

Bibliografia

  1. Szalkiewicz W. K., Szlak Świętej Warmii, Agencja WIT Witold Mierzejewski/Powiat Olsztyński, Olsztyn 2020.
  2. https://szlakswietejwarmii.pl

Źródło

  1. Powiat olsztyński

Przypisy

  1. Starostwo zaprasza turystów na Szlak Świętej Warmii, https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/starostwo-zaprasza-turystow-na-szlak-swietej-warmii, 2.06.2020.
  2. W. K. Szalkiewicz, Szlak Świętej Warmii, Agencja WIT Witold Mierzejewski/Powiat Olsztyński, Olsztyn 2020.
  3. Jedyny port lotniczy województwa w Szymanach k. Szczytna nosi wprowadzającą w błąd nazwę „Olsztyn – Mazury”.
  4. Zasadniczo granice historycznej Warmii pokrywają się z obecnymi granicami administracyjnymi trzech powiatów ziemskich województwa warmińsko-mazurskiego: braniewskiego, lidzbarskiego oraz olsztyńskiego. Jednak między innymi w granicach powiatu olsztyńskiego znajduje się dziś także miasto Olsztynek, historycznie leżące na terenach państwa krzyżackiego (Mazur). Z kolei warmiński Reszel znajduje się obecnie w granicach „mazurskiego” powiatu kętrzyńskiego.
  5. M. Łaguna, T. M. Łaguna, Uwarunkowania tożsamości Warmii, www.domwarminski, [pobrano 7.06.2020].
  6. Uchwała Nr XXVIII/533/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025.
  7. 18 lutego 2020 roku Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwalił strategię rozwoju regionu pn. Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego.