Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

W M SSE S.A. logo.jpeg
Logo Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Przedmiot działalności: kompleksowe usługi informacyjne; szkolenia dla przedsiębiorców.
Adres: ul. Barczewskiego 1
10-061 Olsztyn
E-mail: wmsse@wmsse.com.pl
Telefon: 89 535 02 41
Strona internetowa: www.wmsse.com.pl

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (W-M SSE S.A.)instytucja otoczenia biznesu zrzeszona w sieci RSU.

Informacje ogólne

Specjalna strefa ekonomiczna to wyodrębniona zgodnie z przepisami Ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, niezamieszkała część terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą.

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna położona w rejonie północno-wschodnim Polski, obejmuje swoimi granicami obszar 1 364,7 ha gruntów zlokalizowanych w 37 podstrefach: Bartoszyce, Biskupiec, Braniewo, Ciechanów, Dobre Miasto, Elbląg, Iława, Lidzbark Warmiński, Mława, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Olecko, Olsztyn, Olsztynek, Orneta, Orzysz, Ostrołęka, Ostróda, Pasłęk, Piecki, Pisz, Płońsk, Pomiechówek, Stawiguda, Szczytno, Węgorzewo i Żuromin.

Grunty objęte granicami W-M SSE S.A. przeznaczone są pod nową zabudowę. Tereny oferowane inwestorom są w znacznej mierze uzbrojone i dogodnie położone pod względem komunikacyjnym. W pobliżu większości Podstref funkcjonują kolejowe stacje przeładunkowe. Grunty niecieszące się zainteresowaniem inwestorów są systematycznie wyłączane z granic W-M SSE, a w ich miejsce włączane są tereny spełniające oczekiwania przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy działający na terenie W-M SSE w ramach Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, na terenie Strefy mają prawo do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. W myśl obowiązujących przepisów woj. warmińsko-mazurskie należy do obszaru, na którym przedsiębiorca może otrzymać najwyższą w skali kraju pomoc publiczną, tj. na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych (dla średnich przedsiębiorców przepisy podwyższają maksymalną wysokość pomocy o 10%, a dla małych o 20% - z wyłączeniem prowadzących działalność w sektorze transportu).

Przedsiębiorcy, którzy działają na terenie W-M SSE, w ramach Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy mają prawo do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Zwolnienie to przysługuje z dwóch tytułów:

  • nowej inwestycji – w tym przypadku podstawą naliczania maksymalnej wysokości pomocy jest suma kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych; warunkiem udzielenia pomocy publicznej z tego tytułu jest udział środków własnych przedsiębiorcy w wysokości co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji; minimalna wysokość inwestycji musi wynosić 100 tys. euro
  • tworzenia nowych miejsc pracy – w tym przypadku podstawą naliczania maksymalnej wysokości pomocy są dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Przedsiębiorca ma pełną swobodę co do tytułu, z którego chce korzystać.

Z oferty W-M SSE może skorzystać każdy, kto na jej terenie:

  • zainwestuje w ramach nowej inwestycji, co najmniej 100.000 euro
  • utworzy nowe miejsca pracy
  • uzyska Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie W-M SSE [1].

Pierwsze Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostało wydane w dniu 28 października 1998 r. przedsiębiorstwu CETCO Poland Sp. z o.o. Jako pierwsze na terenie W-M SSE działalność gospodarczą rozpoczęło przedsiębiorstwo Sanit Plast Adam i Eulalia Filipczak sp. j. - 2 września 1999 r.

Wśród firm, które prowadzą działalność na tym terenie dwie największe to – Michelin Polska S.A. i LG Electronics Mława Sp. z o.o. [2].

W grudniu 2016 r. Komitet Stały Rady Ministrów zdecydował o powiększeniu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne o 350 hektarów, w tym o grunty publiczne i prywatne. Według planów nowe tereny WMSSE będą zlokalizowane m.in. w Bartoszycach, Morągu, Lidzbarku Warmińskim, Tyrowie koło Ostródy, Olsztynie, Mławie, Iławie, Ciechanowie, Nidzicy, Piszu, Biskupcu, Braniewie, Stawigudzie, Ornecie, Działdowie, Węgorzewie i Zalewie.[3]

W-M SSE w liczbach

W-M SSE jest jedną z 14 stref funkcjonujących w Polsce – jej lokalizację przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce (31.12.2015 r.)

Mapa sse.jpg

Źródło: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31.12.2015 r..


Rys. 2. Wartość inwestycji w strefach. (31.12.2015 r.)
Sse inw.jpg
Źródło: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31.12.2015 r..

Rys. 3. Zatrudnienie w strefach. (31.12.2015 r.)
Sse zatr.jpg
Źródło: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31.12.2015 r..


Struktura organizacji

W skład Zarządu W-M SSE S.A. wchodzą:

W strukturze spółki funkcjonują następujące jednostki:

  • Departament Infrastruktury Strefy
  • Departament Finansowo-Organizacyjny

Dane kontaktowe

ul. Barczewskiego 1
10-061 Olsztyn
e-mail: wmsse@wmsse.com.pl
tel.: 89 535 02 41
fax: 89 535 90 02

Multimedia

Film udostępniony w ramach projektu Regionalna Kronika Filmowa
Film udostępniony w ramach projektu Regionalna Kronika Filmowa

Przypisy

Bibliografia

wmsse.com.pl [07.07.2014]
Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31.12.2015 r.