Lokalne Grupy Działania

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja z dnia 17:01, 21 mar 2015 autorstwa MartaF (dyskusja | edycje) (Bibliografia)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Lokalne Grupy Działania (LGD) – rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich.

Informacje podstawowe

W Polsce podstawą prawną funkcjonowania LGD jest Ustawa z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach.

Członkami tych organizacji mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, parafii, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni itp., a w stowarzyszeniach także zwykli mieszkańcy. LGD najczęściej zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia (rzadziej jako fundacje lub związki stowarzyszeń), posiadają statut i wybrane władze: radę, zarząd i komisję rewizyjną. Najważniejszym gremium decyzyjnym LGD jest zgromadzenie członków. Obecnie w radach LGD przedstawiciele sektora publicznego nie mogą stanowić więcej niż 50% składu. LGD przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju. Obszar nią objęty powinien być spójny i liczyć co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 150 tys. mieszkańców. Po akceptacji LGD przez samorząd danego województwa, może ona korzystać ze środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich[1].

LGD w woj. warmińsko-mazurskim

W województwie warmińsko-mazurskim działa 13 Lokalnych Grup Działania (rys. 1), tj.:

Rys. 1. LGD w województwie warmińsko-mazurskim

LGD ogólne mapa.jpg

Źródło: warminsko-mazurskie.ksow.pl [01.07.2014].

LGD funkcjonujące w woj. warmińsko-mazurskim średnio obejmowały obszar zamieszkiwany przez 60.315 osób – największym pod tym względem był LGD Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, nieco ponad 100 tys. mieszkańców.

Największym budżetem dysponowała LGD "Brama Mazurskiej Krainy" (ok. 15 mln zł) oraz LGD Kanał Elbląski (ok. 14 mln zł). Natomiast na przeciwnym biegunie znalazło się LGD "Razem Silniejsi" ze środkami w wysokości 1,5 mln zł.

W woj. warmińsko-mazurskim funkcjonują 4 LGD obejmujące swoim zasięgiem więcej niż 10 gmin – największą pod tym względem jest LGD "Brama Mazurskiej Krainy" (14). Średnio w skład LGD wchodzi 8 samorządów.

W strukturze warmińsko-mazurskich LGD dominują przedstawiciele sektora społecznego – najczęściej mieszkańcy danego obszaru. Sektor publiczny reprezentowany był głównie przez gminy, natomiast gospodarczy przez przedsiębiorstwa i spółdzielnie [2].

Przypisy

  1. Lokalne Grupy Działania, pl.wikipedia.org [01.07.2014].
  2. Pawlewicz A., Szamrowski P.,Perspektywy funkcjonowania osi LEADER w nowym okresie programowania 2014–2020, [w:] Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 269, red. E. Pancer-Cybulska, E. Szostak, Wrocław 2012, s. 136.

Bibliografia

Pawlewicz A., Szamrowski P. 2012. Perspektywy funkcjonowania osi LEADER w nowym okresie programowania 2014–2020, [w:] Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 269. red. E. Pancer-Cybulska, E. Szostak, Wrocław 2012, s. 133–143.
warminsko-mazurskie.ksow.pl [01.07.2014]
Lokalna Grupa Działania, pl.wikipedia.org [01.07.2014]