Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

LP logo.jpeg
logo Lasów Państwowych
Przedmiot działalności:
Adres: ul. Kościuszki 46/48

10-959 Olsztyn

E-mail: rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl
Telefon: (89) 527 21 70
Strona internetowa: www.olsztyn.lasy.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) w Olsztynie – jednostka funkcjonująca w strukturze Lasów Państwowych. Podlega Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Swoim zasięgiem obejmuje cześć terenów województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Nadzoruje gospodarkę leśną na 617,4 tys. ha lasów państwowych oraz 100,00 tys. ha lasów innych własności. RDLP w Olsztynie podlegaja Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Lasów Państwowych w Olsztynie oraz 33 Nadleśnictwa (podzielone na 469 leśnictw)[1].

Informacje ogólne

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie zarządza lasami, które pokrywają zachodnią część Mazur, Warmię, Powiśle i północne Mazowsze. Drzewostany na tym obszarze są bardzo różnicowane co jest uwarunkowane zarówno różnym ukształtowaniem terenu, jak i różnorodnością występujących tu gleb. W północnej części obszaru występują drzewostany liściaste i mieszane. W części środkowej przeważają siedliska borowe świeże. Południową część porastają drzewostany najmniej wymagające żyzności gleb. Gatunkiem dominującym w strukturze drzewostanów są sosny i modrzewie, ich udział wynosi 65%. Udział brzozy wynosi 10%, olchy – 6%, świerka – 6%[2].

Struktura organizacji

W strukturze organizacyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie wyodrębniono:

Rozmieszczenie poszczególnych nadleśnictw zaprezentowano na rysunku 1.

Nadleśnictwa.jpeg

Źródło: olsztyn.lasy.gov.pl [12.10.2014]

Dane kontaktowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
ul. Kościuszki 46/48
10-959 Olsztyn
rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl
tel. (89) 527 21 70
fax (89) 521 02 10

Przypisy

Bibliografia

s3-eu-west-1.amazonaws.com [12.10.2014]
olsztyn.lasy.gov.pl [12.10.2014]
lasy.lavinaplatform.com [12.10.2014]
Ustawa o lasach (Dz.U. 1991, Nr 101 poz. 444)