Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja Konrad (dyskusja | edycje) z dnia 09:36, 19 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Siedziba ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn
Kierownik Ludwik Bartoszewicz
Kontakt tel.: (89) 524-14-62
e-mail: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie – państwowa jednostka budżetowa, przy pomocy której Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania jako kierownik Wojewódzkiej Inspekcji Weterynarii w Olsztynie wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim.

Charakterystyka

Podstawą prawną działalności Inspektoratu są w szczególności: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii. [1]

Zadania

Inspektorat zapewnia realizację zadań Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, do którego zadań należy m.in.:

 • kontrola działalności Powiatowych Inspektoratów Weterynarii działających na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
 • dokonywanie analizy i ceny sytuacji epizootycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
 • przygotowanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • organizowanie akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie oraz koordynowanie badań kontrolnych przyjęcia szczepionki
 • nadzór nad rejestrami podmiotów zajmujących się skupem, transportem i przetwórstwem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, sprzedażą bezpośrednią oraz składowaniem
 • przyjmowanie informacji od odpowiednich inspekcji o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF (czyli Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt)

Szczegółowe zadania realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie określone są w jego Regulaminie Organizacyjnym. [2]

Struktura

W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
 • Zespół do spraw nadzoru farmaceutycznego
 • Zespół do spraw finansowo-księgowych
 • Zespół do spraw administracyjnych
 • Zespół do spraw obsługi prawnej
 • Samodzielne stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych i do spraw obronnych
 • Zespół do spraw oceny działalności Inspekcji Weterynaryjnej
 • Zakład Higieny Weterynaryjnej [2]

Kierownictwo

Funkcję Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii pełni Ludwik Bartoszewicz.

Oddziały

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w województwie warmińsko-mazurskim:

Przypisy

 1. Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie [09.11.2014]
 2. 2,0 2,1 Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie [09.11.2014]

Bibliografia

bip.gov.pl, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie [06.11.2014]
olsztyn.wiw.gov.pl, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie [15.11.2014]
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej [06.11.2014]