Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie

Siedziba PP-P nr 1 w Olsztynie. Źródło: www.nk.pl [28.09.2014]
Siedziba PP-P nr 1 w Olsztynie. Źródło: www.nk.pl [28.09.2014]
Data założenia: 1956
Poziom szkoły: placówka oświatowa-wychowawcza
Adres: 10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 45

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie – publiczna placówka oświatowo-wychowawcza działająca na terenie gminy Olsztyn. Obecnym dyrektorem poradni jest Maria Rafalska.

Historia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie to najdłużej działająca poradnia na Warmii i Mazurach. Poradnia powstała w 1956 roku i przez wiele lat była placówką wiodącą i nadzorującą merytorycznie pracę wszystkich poradni w województwie. Po zmianach administracyjnych i ustawodawczych funkcjonuje jako Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie. Z usług poradni korzystają dzieci, młodzież, rodzice, wychowawcy i nauczyciele.

Zadania

Do podstawowych zadań poradni należy:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywność uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz umiejętności z zakresu komunikacji społecznej
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka
 • terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
 • pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

Formy usług poradni

Diagnoza:

 • psychologiczna
 • pedagogiczna
 • logopedyczna

Terapia:

 • psychologiczna
 • pedagogiczna
 • logopedyczna
 • biofeetbeck

Poradnictwo:

 • wychowawcze
 • szkolne
 • zawodowe
 • rodzinne
 • konsultacje

Psychoedukacja:

 • warsztaty integracyjne
 • warsztaty zawodoznawcze
 • warsztaty z uczniami zdolnymi
 • warsztaty dla nauczycieli
 • szkoła dla rodziców
 • warsztaty dla uczniów dyslektycznych
 • warsztaty tematyczne rad pedagogicznych
 • spotkania z rodzicami
 • spotkania z nauczycielami
 • warsztaty terapii tańcem
 • programy profilaktyczne

Zespół Orzekający kwalifikuje do:

 • kształcenia specjalistycznego
 • nauczania indywidualnego
 • zajęć rewaidacyjno-wychowawczych
 • wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania

Kadra pedagogiczna

Funkcje kierownicze w poradni pełnią:

 • dyrektor – Maria Rafalska, pedagog, specjalista profilaktyki społecznej i rehabilitacji, doradca zawodowy
 • wicedyrektor – Małgorzata Sodel-Napierała, psycholog
 • wicedyrektor – Ewa Wiśniewska pedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog

Rejon działania

Rejon działania poradni odejmuje następujące placówki:

Ciekawostki

W poradni działa Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej w Olsztynie. Stowarzyszenie istnieje od 2000 roku; jego celem działania jest wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej kierunkowo.

Bibliografia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie [28.06.2014]